Професионални преводи

Преводачески услуги от Про Сървисис ООД

Про Сървисис ООД използва преводачи на хонорар, с богат опит и лицензирани към Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

  • Експресни преводи в рамките на работния ден.
  • Превод от/на всички европейски езици – бързи срокове и качествено изпълнение.
  • Превод на лични и официални документи (дипломи, академични справки, уверения, свидетелства за съдимост, актове за раждане и. др.).
  • Превод на фирмена документация (фактури, договори, банкови референции, счетоводни баланси, оферти, делова кореспонденция и др.).
  • Превод на специализирана (медицинска, техническа и юридическа) литература;
  • Превод на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст;
  • Превод на уеб-сайтове, брошури, менюта и рекламни материали;
  • Устни преводи – Придружаване; Бизнес разговор; Конферентен превод.
Онлайн услуги!

Времето, в което живеем днес е много динамично, с постоянно променящи се условия на комуникация, което налага и нашата преориентация към предлагането на онлайн услуги. Всички Ваши преводи и запитвания могат да бъдат изпратени/отправени до посочените по-горе контактни форми. В случаите, когато документите не ви трябват на хартиен носител, ние ги сканираме и изпращаме в изискваният от вас формат. В случаите, когато документите ви трябват на хартиен носител и нямате възможност или не желаете да губите време, всички документи могат да бъдат изпратени с куриер на Спиди АД, на преференциални цени, и съответно върнати обратно на клиента в договорените срокове.Про Сървисис ООД

Защо да изберете нас?

Да започваме?

Превод от какъв - на какъв език се нуждаете?